Styrelsen

Ordförande, ledamot: Johan Torstensson

Vice ordförande, ledamot: Niklas Hargell

Sekreterare, ledamot: Joakim Nyman 

Kassör, ledamot: Jonas Lindgren 

Ledamot: Sandra Hansson

Suppleant: Torun Tornesel

Suppleant: Sharish Aziz

Suppleant: Marianne Hesser

Frågor till styrelsen kan skickas på mail till:
brfkadetten3@gmail.com

Styrelsemedlemmar kan trycka här för att logga in.