Stadgar och trivselregler

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna är registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Stadgar

I tillägg till föreningens stadgar och för alla medlemmars trevnad har vi upprättat detta dokument. Du som medlem i Brf Kadetten 3 uppmanas ta del av våra trivselregler och säkerställa att de efterlevs.

Trivselregler