Kontaktuppgifter

Styrelsen

Frågor till styrelsen kan skickas på mail till:
brfkadetten3@gmail.com

Adress

Brf Kadetten 3
Karlbergsvägen 87
113 35 Stockholm

Brevlåda

Karlbergsvägen 87A
Organisationsnummer: 716425-8126
Bankgironummer: 5715-5665

Fakturaadress

Brf Kadetten 3
NABO 4402, FE 258
105 69 Stockholm

Avgifts- och hyresfrågor

Nabo
010-288 00 27
Måndag – Fredag 09:00-11:30

Pantsättning

Brf Kadetten 3
NABO 4402, FE 617
10776 Stockholm