Sopor, avfall & återvinning

Soprum
Soprummet finner du på gården mot Karlbersvägen. OBS! Föreningen har inte avtal om hämtning av grovsopor, så grovsopor får alltså under inga villkor ställas i soprummet utan måste tas om hand av respektive hushåll.

Sopstation
Sopstation för återvinningsbart material: kartong, papper, plast, glas, metall och batterier finns ca 40 m väster om entrén.

Grovsopor
För grovsopor hänvisar vi till Stockholms Stad.