Renovering av bostadsrätt

Vill du renovera din lägenhet? Kul! Som Styrelse och förening vill vi möjliggöra för dig
som vill förbättra din lägenhet för att du ska trivas i föreningen. Samtidigt är vi måna
om att säkerställa en fortsatt god boendemiljö för alla våra medlemmar samt att vår
gemensamma fastighet inte tar skada under en renovering.

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar och/eller renovering i din lägenhet,
måste du ansöka om detta till Styrelsen för godkännande. Vissa ändringar innebär att
du också, enligt plan- och bygglagen, måste ansöka om bygglov hos Stockholms
Stad. Det är du som boende som behöver undersöka om sådan bygganmälan
behöver göras för just ditt ingrepp. Kontakta styrelsen om du är osäker.

Inför renovering av lägenheten ska nedan ansökningsblankett skickas in till styrelsen
på brfkadetten3@gmail.com. Ansökan sker genom att mail skickas till styrelsen med
en kopia på nedan ansökningsmall i PDF samt eventuella bilagor som krävs, såsom
planritningar och intyg från entreprenär osv.

Normalt tar en ansökan ca 2 veckor innan den blir godkänd av styrelsen, förutsatt att
all nödvändig information tillhandhålls i ansökan.