Styrelsen

Ledamöter

Roger Manfredsson – ordförande
Fam Kinell – vice ordförande
Annelie Eck Arvstrand – kassör
Christine Stålhane – sekreterare
Edward Flyborg – ledamot
Helena Jacobsson – ledamot

Suppleanter

Vakant

Frågor till styrelsen kan skickas på mail till:
brfkadetten3@gmail.com

 

Styrelsemedlemmar kan trycka här för att logga in.

Uppdaterad 20180217