Styrelsen

Ledamöter

Marcus Angelin – Ordförande
Ulf Åberg- Vice Ordförande
Annelie Eck Arvstrand – Kassör
Grete Frederiksen  – Sekreterare
Sofia Burenklint – Ledamot

Suppleanter
Torun Tornesel
Rasmus Andreasson

Frågor till styrelsen kan skickas på mail till:
brfkadetten3@gmail.com

Styrelsemedlemmar kan trycka här för att logga in.

Uppdaterad 2020602