Ordförande, ledamot: Grete Frederiksen

Vice ordförande, ledamot: Johan Torstensson

Sekreterare, ledamot: Sofia Skog 

Kassör, ledamot: Jonas Lindgren 

Ledamot: Sandra Hansson

Suppleant: Torun Tornesel 

Suppleant: Marianne Hesser

 

Frågor till styrelsen kan skickas på mail till:
brfkadetten3@gmail.com

Styrelsemedlemmar kan trycka här för att logga in.

Uppdaterad 20220520