Om föreningen

Allmänt

I föreningen idag finns 34 lägenheter, varav en är hyresrätt. Totalt bor det runt 55 personer i fastigheten.

Bakgrund

1983 bildades en intresseförening inför bildandet av bostadsrättförening. Den dåvarande fastighetsägaren var inte intresserad av försäljning. Den nuvarande bostadsrättsföreningen bildades 1988. Sommaren 1988 såldes fastigheten till First Nordic AB som i slutet av 1990 försattes i konkurs. Detta ledde till att BRF Kadetten 3 kunde köpa fastigheten i början av 1992 av konkursboet.

Förvaltning

För föreningens och fastighetens drift ansvarar styrelsen som består av sju personer, och väljs varje år på årsstämman. I föreningen har vi även en trädgårdsgrupp och en fastighetsgrupp.

Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sker i sammarbete med Rådrum Mäkleri & Förvaltning AB

Du kan ladda ner föreningens stadgar som en pdf-fil.