Mäklarinformation

Mäklarinfo – Svar på vanliga frågor om BRF Kadetten 3

För svar på frågor som ej behandlas nedan, kontakta styrelsen

Mail: brfkadetten3@gmail.com

Föreningen?
Kadetten 3 är en äkta bostadsföretag.

När bildades Kadetten 3
Den nuvarande bostadsrättsföreningen bildades 1988. BRF Kadetten 3 kunde köpa fastigheten i början av 1992.

Vad äger föreningen?
Fastigheten består av ett sexvånings gathus med två trapphus samt ett gårdshus med fyra våningar. Det finns 34 lägenheter samt några mindre utrymmen. I fastigheten finns gemensam tvättstuga samt källarförråd. Mellan gathus och gårdshus finns en vacker uteplats.

Hur många lägenheter finns det?
Det finns 34 BR lägenheter varav 1 hyresrätt

Lokaler?
Det finns inga större lokaler bara mindre ytrymmen och källarförråd

Lägenhetsfördelning?
De flesta lägenheterna i föreningen är på 1-3 rok.

Hemsida?
Ja
www.kadetten3.se

Fastighetens byggår?
Flerbostadshuset uppfördes 1912

Fastighetens renoveringsår?

Kan juridisk person godkännas som köpare?
Nej

Uppvärmning?
Fjärrvärme (ingår i avgiften)

Vatten?
Kallt och varmt vatten (ingår i avgiften).

El?
Varje lägenhet har egen mätare.

Gas?
Nej

Stambyte?

1982. Stamspolning genomförd 2013, utan anmärkningar.

Kabel-tv och Internetanslutning?
TV: Fastigheten är ansluten till kabel-TV via ComHem (fd UPC hus)
För utbud och aktuella priser, se: http://www.comhem.se

Internet: Fastigheten har möjlighet till internetanslutning via ComHem.

Har beslutats eller diskuterats större reparationer eller ombyggnader av fastigheten? 
Underhållsplan uppdateras och åtgärdas löpande.

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi?
Inga.

Pantsättning
Vid pantsättning och förändring i pantsättning för en lägenhet tar styrelsen sedan mars 2006 ut en administrativ avgift på 390 kronor. En separat inbetalningsavi skickas ut för detta.

Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sker i sammarbete med Rådrum Mäkleri & Förvaltning AB (se kontaktuppgifter)

Gemensamma anläggningar o. dyl. som ingår i månadsavgiften?
Asfalterad gård med tillgång till utemöbler
Cykel- och barnvagnsförråd i gatuplan.
Ett förråd per lägenhet
Tvättstuga med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp samt en mangel.

Städning?
Städning av trappuppgång sköts av extern leverantör. Vår- och   höststädning förekommer.

Parkering?
För mantalsskriven i stadsdelen kan tillstånd för boendeparkering ansökas hos gatu- och fastighetskontoret, tel 08-508 263 00. Ansökan kan även göras via hemsida: http://www.stockholm.se
Tillståndet är gratis, priset för boendeparkering är 800 kr/månad, alternativt löses biljett för 60 kr/dygn. Det finns även en app att ladda ner till sin mobil.

Handläggningstid av överlåtelse?
Föreningens hantering behöver två-tre veckor.

Ut- och inflyttning?
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem – respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen. Vi hanterar således både frågor runt säljaren och köparen.

Överlåtelseavgift?
Ja, 700 kr betalas av säljaren.

Pantsättningsavgift?
Ja, för närvarande 390kr. Se “Pantsättning” ovan.

Lägenhetsnumrering

Lägenhetsnumret består av 4 siffror varav de två första anger våningsplan och de två sista anger läge inom våningsplanet (räknat från trappan). Bottenvåningen är alltid nr 10. När du kommer in genom entrén så har första lägenheten till vänster siffrorna 01 som två sista siffror och nästa lägenhet (medsols) 02 osv. Första lägenheten till vänster på bottenvåningen har lägenhetsnummer 1001. Första lägenheten till vänster (från trappan) på våningen ovanför är 1101.

Se vidare här: Lantmäteriet.

Uppdaterad: 20180217