Här finner du som mäklare svar på de vanligaste frågorna. För svar på frågor som ej behandlas nedan, kontakta styrelsen på brfkadetten3@gmail.com

Årsredovisningar hittar du här och här finner du våra stadgar.

Föreningen

Kadetten 3 är en äkta bostadsföretag som bildades 1988. Brf Kadetten 3 förvärvade fastigheten i början av 1992.

Vad äger föreningen?
Fastigheten består av ett sexvånings gathus med två trapphus samt ett gårdshus med fyra våningar. Det finns 36 lägenheter samt några mindre utrymmen. I fastigheten finns gemensam tvättstuga samt källarförråd. Mellan gathus och gårdshus finns en vacker uteplats.

Hur många lägenheter finns det?
Det finns 36 lägenheter varav 1 hyresrätt.

Lokaler?
Föreningen har inga lokaler för uthyrning

Lägenhetsfördelning
De flesta lägenheterna i föreningen är på 1-3 rok.

Hemsida
www.kadetten3.se

Fastighetens byggår?
Flerbostadshuset uppfördes 1912

Kan juridisk person godkännas som köpare?
Nej

Godkänns delat ägande?
Ja, dock bör minsta andel vara 10%.

Uppvärmning
Fjärrvärme (ingår i avgiften)

Vatten
Kallt och varmt vatten (ingår i avgiften).

El
Varje lägenhet har egen mätare.

Gas
Nej

Försäkring
Föreningen har försäkring via Brandkontoret. Medlemmar ska teckna bostadsrättstillägg via sin hemförsäkring.

Stambyte?
Genomfördes 1982. Stamspolning genomförd 2013, utan anmärkningar.

Kabel-tv och Internetanslutning?
TV: Fastigheten är ansluten till kabel-TV via ComHem (fd UPC hus)
För utbud och aktuella priser, se: http://www.comhem.se

Internet: Fastigheten har möjlighet till internetanslutning via ComHem.

Planerade renoveringar och ombyggnationer
Underhållsplan uppdateras och åtgärdas löpande. Under 2021 har föreningen byggt om råvinden i gathuset till en lägenhet. I samband med detta har taket samt hissarna renoverats i gathuset.

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi
Föreningen har under 2021 omvandlat tidigare råvind till vindslägenhet vilket stärker föreningens kassa samt årliga intäkter.

Styrelsen ser kontinuerligt över föreningens ekonomi, förändringar av årsavgifter kommuniceras till medlemmar direkt efter beslut.

Pantsättning
Vid pantsättning och förändring i pantsättning för en lägenhet tar föreningen ut en administrativ avgift på 1%.

Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sker i sammarbete med Nabo.

Gemensamma anläggningar o. dyl. som ingår i månadsavgiften?
Asfalterad gård med tillgång till utemöbler
Cykel- och barnvagnsförråd i gatuplan.
Ett förråd per lägenhet
Tvättstuga med tre tvättmaskiner, en torktumlare samt ett torkskåp.

Städning
Städning av trappuppgång sköts av extern leverantör. Vår- och   höststädning görs gemensamt av föreningens medlemmar.

Parkering
För mantalsskriven i stadsdelen kan tillstånd för boendeparkering ansökas hos gatu- och fastighetskontoret.

Det är ej tillåtet att parkera på föreningens uppfart då detta hindrar framkomst vid uttryckning samt sophämtning. Av- och pålastning tillåts förutsatt att bilen är under uppsikt.

Handläggningstid av överlåtelse
Föreningens hantering behöver två-tre veckor.

Ut- och inflyttning
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem – respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen. Vi hanterar således både frågor runt säljaren och köparen.

Överlåtelseavgift
Ja, 2,5% betalas av säljaren.

Pantsättningsavgift
Ja, se ”Pantsättning” ovan.

Lägenhetsnumrering
Lägenhetsnumret består av 4 siffror varav de två första anger våningsplan och de två sista anger läge inom våningsplanet (räknat från trappan). Bottenvåningen är alltid nr 10. När du kommer in genom entrén så har första lägenheten till vänster siffrorna 01 som två sista siffror och nästa lägenhet (medsols) 02 osv. Första lägenheten till vänster på bottenvåningen har lägenhetsnummer 1001. Första lägenheten till vänster (från trappan) på våningen ovanför är 1101.

Se vidare här: Lantmäteriet.