Styrelsen
Frågor till styrelsen kan skickas på mail till:
brfkadetten3@gmail.com

Adress
Brf Kadetten 3
Karlbergsvägen 87
113 35 Stockholm

Brevlåda: Karlbergsvägen 87A
Organisationsnummer: 716425-8126
Bankgironummer: 5715-5665

Fakturaadress
Brf Kadetten 3
NABO 4402, FE 258
105 69 Stockholm

Avgifts- och hyresfrågor
Nabo
010-288 00 27
Måndag – Fredag 09:00-11:30

Uppdaterat: 20201113