Anslutning kan ske med Comhem.

Kabel-Tv ingår inte i medlemsavgiften utan beställs separat hos leverantören ComHem. Kontakta styrelsen om du har frågor.

Se http://www.comhem.se för mer information.

Uppdaterad: 20201113