Föreningen godkänner andrahandsuthyrnig under 6 – 12 månader förutsatt att det finns giltiga skäl:

Ifylld ansökan om andrahandsuthyrning skickas till styrelsen på brfkadetten3@gmail.com, vänligen ange skäl till andrahandsuthyrningen. Hantering kan ta upp till fyra veckor, beroende på när nästa styrelsemöte är planerat då hanteringen protokollförs.

Ansökan andrahandsuthyrning