Ritningar

 

Här visar vi detaljinformation om respektive lägenhet. Vi har identifierat ett antal olika typlägenheter som också visas med ritning. Frågor angående innehållet i denna tabell besvaras gärna av styrelsen.

 

 lgh.Nr  Trapphus  Vån  Rum  Storlek  Andelstal  Ritning
 1101 (1)  87  1  2  59,0  3,460%  Typ I
 1201 (2)  87  2  2  61,0  3,578%  Typ II
 1301 (3)  87  3  2  62,0  3,636%  Typ II
 1401 (4)  87  4  2  62,0  3,636%  Typ II
 1501 (5)  87  5  2  62,0  3,636%  Typ II
 1601 (6)  87  6  2  62,0  3,636%  Typ II
 1101 (7)  87A  1  4  88,0  5,161%  Typ III
 1201 (8)  87A  2  1  32,0  1,877%  Typ IV
 1202 (9)  87A  2  2  59,0  3,460%  Typ V
 1301 (10)  87A  3  1  32,0  1,877%  Typ IV
 1302 (11)  87A  3  2  60,0  3,519%  Typ V
 1401 (12)  87A  4  1  32,0  0%  Typ IV
 1402 (13)  87A  4  2  59,0  3,460%  Typ V
 1403 (14)  87A  4,5  2  47,0  2,757%  Typ VII
 1501 (15)  87A  5  1  33,0  1,935%  Typ IV
 1502 (16)  87A  5  2  60,0  3,519%  Typ V
 1601 (17)  87A  6  1  33,0  1,935%  Typ IV
 1602 (18)  87A  6  2  60,0  3,519%  Typ V
 1001 (19)  87B  0  2  61,0  3,578%  Typ VIII
 1002 (20)  87B  0  2  64,0  3,754%  Typ IX
 1101 (21)  87B  1  2  53,0  3,109%  Typ X
 1102 (22)  87B  1  1  39,0  2,287%  Typ XI
 1103 (23)  87B  1  2  50,0  2,933%  Typ XII
 1201 (24)  87B  2  2  53,0  3,109%  Typ X
 1202 (25)  87B  2  1  39,0  2,287%  Typ XI
 1203 (26)  87B  2  2  50,0  2,933%  Typ XII
 1301 (27)  87B  3  2  53,0  3,109%  Typ XIII
 1302 (28)  87B  3  1  39,0  2,287%  Typ XIV
 1303 (29)  87B  3  2  50,0  2,933%  Typ XV
 1401 (30)  87B  4  2  52,0  3,050%  Typ XIII
 1402 (31)  87B  4  1  39,0  2,287%  Typ XIV
 1403 (32)  87B  4  2  50,0  2,933%  Typ XV
 1303 (33)  87A  3,5  1  22,0  1,290%  Typ VI
 0901 (34)  87B  KV  1  60,0  3,519%  Typ XVI
 1705,0  100%

Uppdaterad 20150415